หน้าแรก ดูดวง หาเพื่อนรู้ใจ คู่บ่าวสาว เลขเด็ด สารบัญเว็บ เว็บบอร์ด Chat ลงโฆษณา สมัครสมาชิก
  Web Site | Baanrak Web Directory
ค้นหา   
คำค้นยอดฮิต : เกมส์ ดูดวง สมัครงาน ฟังเพลง

หน้าหลัก

เพิ่มรายชื่อ

เว็บมาใหม่

เว็บมาแรง

เว็บแก้ไขล่าสุด

แจ้งลบ

แก้ไขเว็บ

( เพื่อความสะดวกในการ เพิ่มรายชื่อ กรุณาเข้าไปหมวดหมู่ที่ท่านต้องการก่อน และค่อยคลิกที่ ปุ่ม เพิ่มรายชื่อ ข้างบน ระบบจะจดจำหมวดหมู่ที่ท่านเลือกอัตโนมัติค่ะ )

หน่วยงานราชการ

สารบัญเว็บ>> หน่วยงานราชการ

หมวดย่อย
  กระทรวง  ตำรวจ  ทหาร  สำนักนายกรัฐมนตรี 
  หน่วยราชการอิสระ  ทบวงมหาวิทยาลัย 
เรียงลำดับตามชื่อเว็บ | เรียงลำดับตาม url | เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด

 เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด
 
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 424
ร้อย ตชด.424 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
http://bpp424.ifastnet.com/

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน
แนะนำเว็บครับ
http://www.dongjeng.th.gs

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารท้องถิ่น จากหมู่บ้านสู่ท้องถิ่น จากท้องถิ่นสู่สากล
http://muangkao.com

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก
ข้อมูลที่น่าสนใจของตำบลนาเริก อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี
http://tumbonnaroek.atspace.com

สำนักงานเขตบางแค
ข้อมูลการติดต่อขอรับบริการ ของสำนักงาน เขตบางแค ข้อมูลเขตบางแค อาณาเขต การปกครอง พื้นที่ ประชากร ข้อมูลส่วนราชการ ข่าวบริการประชาสัมพันธ์
http://www.bangkhae.com

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ สำนักงาน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การแสดง ทรัพย์สิน และ หนี้สิน ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
http://nccc.thaigov.net

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สำนักงาน ตรวจสอบ เงิน แผ่นดิน แจ้งข่าว ประกวดราคา ข่าวสาร รายงานด้าน การตรวจสอบ ที่สำคัญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี
http://www.oag.go.th

Yalacity
เทศบาลนครยะลา
http://www.yalacity.go.th

The Odessa Museum Of Western And East Art. More Than 5000 Images
The Odessa museum of western and east art. More than 5000 images. The painting: Michelangelo Merisi da Caravaggio ( Taking Christ into Custody ), Frans Hals, Teniers the Younger, Juan Carreno de Miranda, Pierre Mignard, Alessandro Magnasco, Christoffel Bischop, Jozef Israels, Mihaly Munkacsy, Albert Gustaf Edelfelt, Susanna Savary, Rockwell Kent . . . . . The museum collection of Oriental art contains works by masters spanning several generations from Central and Southern Asia, the Near and Middle East. Exhibitions of the modern artists on-line. Is monthly added about 200-300 pictures.
http://www.oweamuseum.odessa.ua

www.pdc.go.th พัฒนาการเมือง
พัฒนาการเมือง www.pdc.go.th เว็บไซต์ เพื่อการมี ส่วนร่วมของประชาชน จัดขึ้นโดย คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง และ ยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง มุ่งให้ข้อมูลพร้อมด้วยแนวทางขั้นตอนในการจัดตั้งสภาฯ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของสภาฯด้วย
http://www.pdc.go.th

www.disaster.go.th บรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับกรม นำเสนอความเป็นมา โครงสร้าง ยุทธศาสตร์ แผนที่แสดงที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หน่วยงานภายใน หน้าหลัก รวบรวมแผนงาน งานวิจัย กฎหมาย หน่วยงานภายใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวด ราคาและมุมวิชาการ นอกจากนั้น สถานการณ์สาธารณภัย ยังรวบรวมการแจ้งเตือนสาธารณภัย สรุปสถานการณ์ สาธารณภัย และรายงานสถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2550...
http://www.disaster.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
http://www.khuansator.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
http://www.nongplab.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
http://www.tamnan.go.th

กลุ่มประสานงาน เพื่อ การเตือนภัยแห่งประเทศไทย
กลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางข้อมูลการติดต่อระหว่างสมาชิก และ ผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับ สิ่งมีชิวิตนอกโลก และ มนุษย์ต่างดาว
http://www.ufothailand.org

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เวปสำหรับติดต่อให้ความรู้กับโรงเรียนหรือบุคคลที่สนใจความเคลื่อนไหวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดกรุงเทพเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับมาตราฐาน
http://www.qaobesa1.org/

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลาง ให้บริการข้อมูล สารสนเทศ ด้านต่างๆ เกี่ยวกับ กรุงเทพมหานคร แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาค ธุรกิจ และ ภาครัฐอื่นๆ
http://203.155.51.230

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ
นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ บทความด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย ทางด้าน อินเทอร์เน็ต ข่าวการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ตลอดจนสถิติต่างๆ ในการใช้ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย
http://www.nitc.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
http://www.hanpo.go.th

www.eppo.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
www.eppo.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดหน้าใหม่ เกี่ยวกับยานยนต์ NGV ข้อมูลการติดตั้ง NGV ในรถยนต์
http://www.eppo.go.th

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ประวัติความเป็นมาของ สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐสภา สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ผู้ตรวจการฯ พระราชบัญญัติฯ แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
http://www.ombudsman.go.th

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนะนำประวัติ สำนักงาน การตรวจเงิน แผ่นดิน แนะนำผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของ สำนักงาน พ.รบ. สตง. บทความเกี่ยวกับ การตรวจ เงิน แผ่นดิน นโยบาย ตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบ ดำเนินงานรายงานผล การปฏิบัติราชการ ข่าวการประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติครม.
http://www.sao.go.th

รัฐสภา
ให้ข้อมูลเกี่ยว รัฐสภา ไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา
http://www.parliament.go.th

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ร่าง กฎหมาย พระราชบัญญัติ การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ฝึกอบรม Ecommerce แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ EC ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
http://www.ecommerce.or.th

Chinese Antique Furnaiture-www.chineart.com
www.chineart.com sell Supplier, exporter, seller of Asian antique furniture, Chinese antique furniture, Chinese handmade crafts, craft, gift, gifts, Asian handicraft, Chinese folk art, handicraft, Tibetan antique furniture, orient curio
http://www.chineart.com

cda.parliament.go.th ร่วมร่าง รัฐธรรมนูญ
cda.parliament.go.th ร่วมร่าง รัฐธรรมนูญ : นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับรับฟังความคิดเห็น ข่าวคราวความเคลื่อนไหวการร่างรัฐธรรมนูญ ข่าวคราวเกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ ข่าวการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญ และปฏิทินกิจกรรม นอกจากนั้น สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ฉบับรับฟังความคิดเห็น ยังแสดงการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราระหว่างร่างฉบับปัจจุบันกับร่างฉบับ พ.ศ. 2540
http://cda.parliament.go.th

สภากาชาดไทย
มีข้อมูลเกี่ยวกับ สภากาชาดไทย และ ความรู้ทาง การแพทย์ สำหรับ ประชาชน
http://www.redcross.or.th

สำนักงานเขตบางกอกน้อย
ประวัติ การติดต่อราชการ กับ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร แหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ เขต บางกอกน้อย บทความที่น่าสนใจ และ อื่นๆ อีกมากมาย
http://sanook.to/bangnoi

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายก รัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของ รัฐ ให้บริการด้าน วิชาการ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ แก่ประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือ ตอนบน
http://www.prdnorth.in.th

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต1 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายก รัฐมนตรี ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน การก่อตั้ง ความเป็นมา โครงสร้างองค์กร สรุปมติ คณะรัฐมนตรี ผังรายการ โทรทัศน์ ข่าวภูมิภาค ห้องสนทนา กระดานสนทนา บัตรอวยพร ข้อมูลจากหน่วยงานราชการอื่นๆ
http://www.prd.go.th/prd1

สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงาน ส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้สนับสนุนในด้าน ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา ในการลงทุน ทุกด้าน
http://www.boi.go.th

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประวัติ วิวัฒนาการ ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ การบริหารงาน ภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
http://www.nsc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา กฎหมาย การจราจร สถิติ ทางด้าน อุบัติภัย
http://www.safety.thaigov.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ พลังงาน การอนุรักษ์ พลังงาน นโยบาย วิธีการอนุรักษ์ พลังงาน ข่าวสารเกี่ยว พลังงาน ไฟฟ้า โรงไฟฟ้า แจ้งราคา น้ำมัน วันนี้แยกตาม บริษัท รายละเอียด ราคาขายปลีก ณ สภานีบริการ เป็นรายอำเภอทั่วประเทศ รวมลิงค์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พลังงาน หน่วยงาน ราชการไทย
http://www.nepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักนายกรัฐมนตรี
มีข้อมูลของ หน่วยงาน รายงานสภาพ การจราจร แบบ real time ในรูปแบบ แผนที่ ATC และ ภาพจาก กล้อง วงจรปิด CCTV
http://www.ocmlt.go.th

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รายละเอียดต่างๆ ของ สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) การสอบ ก.พ. การสอบแข่งขัน ชิงทุน เรียนต่อ ต่างประเทศ ข้อมูล นักเรียน ในต่างประเทศ
http://www.ocsc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ รายชื่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัย ด้านต่างๆ ถาม ตอบปัญหา ด้านข้อมูลข่าวสาร และ อื่นๆ
http://www.oic.thaigov.go.th

สำนักงบประมาณ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประมาณการ รายรับ การจัดสรร และ การคลัง
http://www.bb.go.th

สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงาน ภายใน สำนักงาน ก.พ. สำนัก นายกรัฐมนตรี ข้อมูลประวัติ อำนาจหน้าที่ แผนภูมิโครงสร้าง ผลการดำเนินงาน มาตรฐาน P.S.O.
http://www.psothailand.com

ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติ ของจังหวัดต่างๆ จำแนกตามสาขา มีข้อมูลเพิ่มเติมถึง ปี 2542 และ ข้อมูลใหม่ 2543
http://www.nso.go.th/provweb/cwdweb/index.htm

รัฐบาลไทย
ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของไทย ทำเนียบรัฐบาล นโยบาย คณะรัฐมนตรี ข่าวทำเนียบ ส่วนราชการ ประมวลเอกสาร และ เที่ยวไทย
http://www.thaigov.go.th

กรมวิเทศสหการ
รับผิดชอบ การบริหารงาน ด้านประสานงาน ทางเทคนิค ระหว่าง รัฐบาลไทย และ รัฐบาล ต่างประเทศ
http://www.thaigov.go.th/dtec.htm

กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศไทย ทั้งหมดตั้งแต่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การปกครอง การขนส่ง ประชากร ตลอดจน พระราชประวัติ ของ พระมหากษัตริย์ ไทย เครื่องราช พระราชกรณียกิจ ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน
http://www.thaimain.org

XanderS
Coolest WAP portal of FREE downloads, useful services and communications.
http://xan.msk.ru

Ming Dragon Gallery
We offer furniture such as beds, benches, cabinets, chairs, coffers, stands, stools, tables, desks,Tibetan and Mongolia furnishings and so on. As well as furniture, we have arts, decoratives, architecture and other perfect things.
http://www.mingdragon.com

www.nesdb.go.th สภาพัฒน์ หน่วยงานสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
nesdb.go.th เป็น เว็บไซต์ ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สภาพัฒน์ หน่วยงานสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เสนอความเห็น และ คำแนะนำ ตลอดจนข้อชี้แจงต่อ รัฐบาล ใน เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ
http://www.nesdb.go.th

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แจ้งข่าวสารจาก ทำเนียบรัฐบาล ข่าวการประชุม วาระงานประจำทำเนียบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ รัฐบาล ชุดปัจจุบัน ประวัติ นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน รายนาม คณะรัฐมนตรี และ แจ้งข่าวสารอื่นๆ
http://www.spokesman.go.th

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายชื่อ คณะรัฐมนตรี ประวัติการทำงาน การบริหารงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา และ กฎหมาย
http://www.cabinet.thaigov.go.th

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ให้ข้อมูลสถิติ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ เมืองไทย เช่น สถิติ ด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ จำนวนประชากร ไทย เป็นต้น
http://www.nso.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติด
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ชนิดต่างๆ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โครงการต่างๆ ของ สำนักงาน ป.ป.ส.
http://www.oncb.go.th

 Page [1] 2 3 4 | Next | Last 
 
ดูดวง | ตั้งชื่อ | หางาน | งานราชการ | งานรัฐวิสาหกิจ | งานสถาบันศึกษา | งาน Part Time | ช่างภาพ |
   1999-2007 © Copyright Baanrak.com. All rights reserved. | เกี่ยวกับบ้านรัก | ลงโฆษณา |