หน้าแรก ดูดวง หาเพื่อนรู้ใจ คู่บ่าวสาว เลขเด็ด สารบัญเว็บ เว็บบอร์ด Chat ลงโฆษณา สมัครสมาชิก
  Web Site | Baanrak Web Directory
ค้นหา   
คำค้นยอดฮิต : เกมส์ ดูดวง สมัครงาน ฟังเพลง

หน้าหลัก

เพิ่มรายชื่อ

เว็บมาใหม่

เว็บมาแรง

เว็บแก้ไขล่าสุด

แจ้งลบ

แก้ไขเว็บ

( เพื่อความสะดวกในการ เพิ่มรายชื่อ กรุณาเข้าไปหมวดหมู่ที่ท่านต้องการก่อน และค่อยคลิกที่ ปุ่ม เพิ่มรายชื่อ ข้างบน ระบบจะจดจำหมวดหมู่ที่ท่านเลือกอัตโนมัติค่ะ )

หน่วยงานราชการ

สารบัญเว็บ>> หน่วยงานราชการ>> สำนักนายกรัฐมนตรี

เรียงลำดับตามชื่อเว็บ | เรียงลำดับตาม url | เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด

 เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด
 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายก รัฐมนตรี เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของ รัฐ ให้บริการด้าน วิชาการ ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ แก่ประชาชนในพื้นที่ ภาคเหนือ ตอนบน
http://www.prdnorth.in.th

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต1 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายก รัฐมนตรี ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน การก่อตั้ง ความเป็นมา โครงสร้างองค์กร สรุปมติ คณะรัฐมนตรี ผังรายการ โทรทัศน์ ข่าวภูมิภาค ห้องสนทนา กระดานสนทนา บัตรอวยพร ข้อมูลจากหน่วยงานราชการอื่นๆ
http://www.prd.go.th/prd1

สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงาน ส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้สนับสนุนในด้าน ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา ในการลงทุน ทุกด้าน
http://www.boi.go.th

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประวัติ วิวัฒนาการ ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ การบริหารงาน ภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
http://www.nsc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา กฎหมาย การจราจร สถิติ ทางด้าน อุบัติภัย
http://www.safety.thaigov.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับ พลังงาน การอนุรักษ์ พลังงาน นโยบาย วิธีการอนุรักษ์ พลังงาน ข่าวสารเกี่ยว พลังงาน ไฟฟ้า โรงไฟฟ้า แจ้งราคา น้ำมัน วันนี้แยกตาม บริษัท รายละเอียด ราคาขายปลีก ณ สภานีบริการ เป็นรายอำเภอทั่วประเทศ รวมลิงค์ เว็บไซต์เกี่ยวกับ พลังงาน หน่วยงาน ราชการไทย
http://www.nepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักนายกรัฐมนตรี
มีข้อมูลของ หน่วยงาน รายงานสภาพ การจราจร แบบ real time ในรูปแบบ แผนที่ ATC และ ภาพจาก กล้อง วงจรปิด CCTV
http://www.ocmlt.go.th

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รายละเอียดต่างๆ ของ สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) การสอบ ก.พ. การสอบแข่งขัน ชิงทุน เรียนต่อ ต่างประเทศ ข้อมูล นักเรียน ในต่างประเทศ
http://www.ocsc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ รายชื่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัย ด้านต่างๆ ถาม ตอบปัญหา ด้านข้อมูลข่าวสาร และ อื่นๆ
http://www.oic.thaigov.go.th

สำนักงบประมาณ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ สำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประมาณการ รายรับ การจัดสรร และ การคลัง
http://www.bb.go.th

สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงาน ภายใน สำนักงาน ก.พ. สำนัก นายกรัฐมนตรี ข้อมูลประวัติ อำนาจหน้าที่ แผนภูมิโครงสร้าง ผลการดำเนินงาน มาตรฐาน P.S.O.
http://www.psothailand.com

ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติ ของจังหวัดต่างๆ จำแนกตามสาขา มีข้อมูลเพิ่มเติมถึง ปี 2542 และ ข้อมูลใหม่ 2543
http://www.nso.go.th/provweb/cwdweb/index.htm

รัฐบาลไทย
ประวัติ นายกรัฐมนตรี ของไทย ทำเนียบรัฐบาล นโยบาย คณะรัฐมนตรี ข่าวทำเนียบ ส่วนราชการ ประมวลเอกสาร และ เที่ยวไทย
http://www.thaigov.go.th

กรมวิเทศสหการ
รับผิดชอบ การบริหารงาน ด้านประสานงาน ทางเทคนิค ระหว่าง รัฐบาลไทย และ รัฐบาล ต่างประเทศ
http://www.thaigov.go.th/dtec.htm

กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศไทย ทั้งหมดตั้งแต่ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การปกครอง การขนส่ง ประชากร ตลอดจน พระราชประวัติ ของ พระมหากษัตริย์ ไทย เครื่องราช พระราชกรณียกิจ ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน
http://www.thaimain.org

XanderS
Coolest WAP portal of FREE downloads, useful services and communications.
http://xan.msk.ru

Ming Dragon Gallery
We offer furniture such as beds, benches, cabinets, chairs, coffers, stands, stools, tables, desks,Tibetan and Mongolia furnishings and so on. As well as furniture, we have arts, decoratives, architecture and other perfect things.
http://www.mingdragon.com

www.nesdb.go.th สภาพัฒน์ หน่วยงานสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
nesdb.go.th เป็น เว็บไซต์ ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สภาพัฒน์ หน่วยงานสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เสนอความเห็น และ คำแนะนำ ตลอดจนข้อชี้แจงต่อ รัฐบาล ใน เรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ
http://www.nesdb.go.th

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แจ้งข่าวสารจาก ทำเนียบรัฐบาล ข่าวการประชุม วาระงานประจำทำเนียบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ รัฐบาล ชุดปัจจุบัน ประวัติ นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน รายนาม คณะรัฐมนตรี และ แจ้งข่าวสารอื่นๆ
http://www.spokesman.go.th

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายชื่อ คณะรัฐมนตรี ประวัติการทำงาน การบริหารงาน ข้อมูลเกี่ยวกับ ราชกิจจานุเบกษา และ กฎหมาย
http://www.cabinet.thaigov.go.th

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ให้ข้อมูลสถิติ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ เมืองไทย เช่น สถิติ ด้าน การศึกษา เศรษฐกิจ จำนวนประชากร ไทย เป็นต้น
http://www.nso.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติด
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด ชนิดต่างๆ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โครงการต่างๆ ของ สำนักงาน ป.ป.ส.
http://www.oncb.go.th

สวท.สงขลา
สถานีวิทยุ, เอฟเอ็ม, วิทยุ, สงขลา, สวท., สวท, สวท. สงขลา, ปชส., วิทยุสงขลา, วิทยุแห่งประเทศไทย, กปส, สปข.6, ประชาสัมพันธ์, กรมประชาสัมพันธ์, 90.5,102.25
http://radiothailand.prd.go.th/songkhla

 Page [1]  
 
ดูดวง | ตั้งชื่อ | หางาน | งานราชการ | งานรัฐวิสาหกิจ | งานสถาบันศึกษา | งาน Part Time | ช่างภาพ |
   1999-2007 © Copyright Baanrak.com. All rights reserved. | เกี่ยวกับบ้านรัก | ลงโฆษณา |