หน้าแรก ดูดวง หาเพื่อนรู้ใจ คู่บ่าวสาว เลขเด็ด สารบัญเว็บ เว็บบอร์ด Chat ลงโฆษณา สมัครสมาชิก
  Web Site | Baanrak Web Directory
ค้นหา   
คำค้นยอดฮิต : เกมส์ ดูดวง สมัครงาน ฟังเพลง

หน้าหลัก

เพิ่มรายชื่อ

เว็บมาใหม่

เว็บมาแรง

เว็บแก้ไขล่าสุด

แจ้งลบ

แก้ไขเว็บ

( เพื่อความสะดวกในการ เพิ่มรายชื่อ กรุณาเข้าไปหมวดหมู่ที่ท่านต้องการก่อน และค่อยคลิกที่ ปุ่ม เพิ่มรายชื่อ ข้างบน ระบบจะจดจำหมวดหมู่ที่ท่านเลือกอัตโนมัติค่ะ )

องค์กร

สารบัญเว็บ>> องค์กร>> โครงการต่างๆ

เรียงลำดับตามชื่อเว็บ | เรียงลำดับตาม url | เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด

 เรียงลำดับตาม url
 
โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนชีวสารสนเทศแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้คำแนะนำ และ บริการเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการประมวลข้อมูล ที่ได้จากการทดลอง ทาง ชีวภาพ ทั้งนี้จะมุ่งเน้นการใช้ ชีวสารสนเทศ กับ งานวิจัยด้านอณูชีววิทยา (Molecular biology) ประกอบด้วย การให้บริการ โปรแกรม และ ชุดโปรแกรมต่างๆ เพื่อการประมวลข้อมูลตามความจำเป็น บริการสืบค้นข้อมูล และ ฐานข้อมูล
http://bioinfo.biotec.or.th

โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้
องค์กร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหา โสเภณีเด็ก และ มีวัตถุประสงค์ใน การแก้ปัญหา ยาเสพติด ด้วย โดยมีพื้นที่ดำเนินการที ่จังหวัดเชียงราย และ พะเยา ต่อมาได้ ขยายโครงการ ไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ลำปาง
http://geocities.com/twt_cmu

New Computers from Old
โครงการ รับบริจาค คอมพิวเตอร์ ของ Pattaya Computer Club เพื่อมอบให้ นักเรียน ใน โรงเรียน ที่ยากจน
http://ptty.loxinfo.co.th/%7Eglenp

โครงการสมองไหลกลับ
เป็นโครงการของ สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่งชาติ ที่ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบ เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
http://rbd.nstda.or.th

โครงการสานฝันให้น้อง
โครงการช่วยเหลือสังคม และ เยาวชนไทย ที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษา ได้มีโอกาสใน การศึกษา มากขึ้น
http://sarnfan.8m.com/menu.htm

โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่
เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านฯ ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนาศักยภาพ หมู่บ้าน ในการดำเนินงานตาม นโยบายกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ การดำเนินงาน ตามนโยบาย กองทุนหมู่บ้าน เป็นไปตาม ความมุ่งหมาย
http://siam.to/vfund

โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563
โครงการที่สร้าง กระบวนการ กำหนดแนวทางพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของประเทศไทย โครงการฯ ศึกษาสถานภาพ ทิศทาง อนาคต และ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อความต้องการทาง เศรษฐกิจ และ สังคม
http://st2020.nstda.or.th

ศูนย์ส่งเสริมก๊าซชีวภาพและเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ส่งเสริมก๊าซชีวภาพและเศรษฐกิจพอเพียง
http://www.biogaseasy.org

ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์
ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ ข้อมูลทางด้านปศุสัตว์อินทรีย์ หลักการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ เครือข่ายเกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์
http://www.dld.go.th/organic

โครงการพัฒนาดอยตุง
ข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาดอยตุง ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
http://www.doitung.org

โครงการข้าวกล้องเบอร์ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นหนึ่งใน โครงการประชาร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มุ่งรณรงค์ และ ส่งเสริมให้ ประชาชน คนไทย ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ มีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการหลอดผอม โครงการติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ตู้เย็น และ เครื่องปรับอากาศ ประหยัด ไฟฟ้า โครงการหลอดตะเกียบประหยัดไฟ โครงการอาคารสีเขียว โครงการห้องเรียนสีเขียว และ โครงการลดต้นทุนการผลิต ในภาค อุตสาหกรรม
http://www.egat.or.th/thai/brownrice

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมสนับสนุน โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 โดยดำเนินการ ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม จำนวน 300, 000 ไร่ และ พื้นที่อื่นๆ เช่น ปลูกต้นไม้ บริเวณ 2 ข้างทาง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำ อีก 20, 000 ไร่
http://www.egat.or.th/thai/forest

โครงการช่วยช้าง ภูเก็ต
โครงการช่วยช้าง เป็นองค์กร ไม่มุ่งหวังกำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อ อนุรักษ์พันธุ์ช้าง และ พัฒนาคุณภาพชีวิตช้าง รวมไปถึง เพื่อป้องกัน และ แก้ปัญหา การ ท่องเที่ยว ในภาคใต้ ของประเทศไทย ที่เกิดจาก ช้าง
http://www.elephanthelp.org

โครงการห้องเรียนสีเขียว
เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง ทัศนคติ ใน การประหยัด ไฟฟ้า และ พลังงาน ให้แก่ เยาวชน โดยการสอดแทรกความรู้ด้าน การใช้ไฟฟ้า เข้าไว้ใน เนื้อหาวิชาเรียน ให้เกิด การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษา โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีใน การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ นำไปปฏิบัติ จนเป็นปกตินิสัย
http://www.glr.th.com

Web Solution Provider
We are a proud winner of golden web award and one of the offecial member of the International Assocciation of Webmaster and Designers, we provide one stop web solution from domain registration, web design, web programmingdatabases, web hosting, web security, and web marketing.
http://www.hostingbangkok.com

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
โครงการส่วนพระองค์ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ให้กับ พสกนิกร โดยเฉพาะทางด้าน การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และ อื่นๆ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งใน บริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นที่ตั้งของโครงการ ส่วนพระองค์ เกี่ยวกับ การเกษตร คล้ายกับจำลอง ความเป็นอยู่ และ การประกอบอาชีพ ของราษฎรจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาอยู่ในบริเวณที่ประทับ เพื่อจะได้ ทดลอง หาวิธีแก้ไขปัญหา ต่างๆ ให้ถูกต้อง และ ตรงจุดด้วยพระองค์เอง
http://www.kanchanapisek.or.th/kp1

ห้องสมุดความรู้
ห้องสมุด เสมือนที่รวบรวม คำศัพท์ ที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และ อธิบาย ความหมาย โดยเน้นให้ความรู้สำหรับ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ บุคคลทั่วไป โดยไม่ได้เป็น ข้อมูลทางวิชาการ โดยตรง
http://www.kanchanapisek.or.th/kp1/lib/index.html

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
โครงการ เทคโนโลยี สารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แหล่งข่าวสารความรู้ ว่าด้วยการนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อความอยู่ดีกินดีของ สังคมไทย
http://www.kanchanapisek.or.th/kp9

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สำนักงานปลัด กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการมิยาซาว่า โดยมีศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ภัยแล้ง ด้วย เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ และ ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
http://www.kku.ac.th/drought

โครงการขุดคลองกระ
ประวัติความเป็นมา ปัญหา และ อุปสรรค การพัฒนาในปัจจุบัน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ผลประโยน์ ที่ เมืองไทย จะได้รับจากโครงการนี้
http://www.kracanal.or.th

เกี่ยวกับโรคเอดส์
ทำงานเกี่ยวกับโรค เอดส์
http://www.ldcl.org

โครงการแต้มสีวาดฝัน ปันให้น้อง
องค์การแคร์แห่งประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ เอ็มเว็บ และ KSC ร่วมกันสร้างสรรค์ เพื่อหารายได้ สมทบกองทุน นมเพื่อเด็กน้อย และ มารดาที่ติดเชื้อ เอดส์ เงินสนับสนุน ทั้งหลายจะใช้ซื้อ นมผงเลี้ยงทารก เนื่องจาก เด็ก ไม่สามารถ ดื่มนม จากแม่ตนเองได้ รวมทั้งเป็น ทุน การศึกษา ให้กับเด็ก ที่มารดาเสียชีวิต จาก โรค เอดส์
http://www.mweb.co.th/ngel

ศูษย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ
ศูษย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ
http://www.northernstudy.org

ไร่แม่ฟ้าหลวง
ข้อมูล รายเอียดของโครงการ การดำเนินงาน ของ ไร่แม่ฟ้าหลวง ซึ่งอยู่จัดตั้งโดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริม และ พัฒนา การศึกษา ในพื้นที่ห่างไกล และ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ไทย ในภาคเหนือ
http://www.rai-maefahluang.org

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียดเกี่ยวกับ การดำเนินงาน สนองพระราชดำริ โครงการต่างๆ และ ข้อมูลของ ศูนย์ศึกษา การพัฒนา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
http://www.rdpb.go.th

มูลนิธิโครงการหลวง
โครงการส่วนพระองค์ ภาคเหนือ เพื่อ การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร และ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ ชาวไทยภูเขา โครงการหลวง ประวัติความเป็นมา การดำเนินงาน ผลผลิตของมูลนิธิ แผนภูมิของโครงการ และ สินค้าตราดอยคำ
http://www.rpf.or.th

โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน
โครงการความร่วมมือ ระหว่าง รัฐบาลไทย กับ รัฐบาลเดนมาร์ก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการพัฒนา การเกษตร ยั่งยืน ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และ เกษตรกรรายย่อย
http://www.sadp.org

ศูนย์ กกท. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เว็บไซต์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด เผยแพร่ข้อมูลการกีฬาภายในและภายนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน
http://www.sat.or.th/maehongson/

โครงการจัดทำวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2543-2563
เป็นโครงการ ในการสร้างกระบวนการ กำหนดแนวทางพัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของประเทศไทย ให้มองไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน และ นำไปสู่ แนวนโยบาย ที่ส่วนรวม เห็นพ้อง ที่จะทำร่วมกัน
http://www.st2020.nstda.or.th

โครงการแม่น้ำของแผ่นดิน : ชุด เล่าขานมหานคร
โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสนอการแสดง การแสดงละคร เพลง การกุศล นำเสนอในรูปแบบของ ละคร เพลง สมัยใหม่ดำเนินเรื่องด้วย การบรรยายการแสดง การขับร้อง ระบำ ดนตรี ผสมผสานเทคนิค มายากล งานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พศ. 2544 รวมทั้งสิ้น 9 วัน จัดแสดงวันละสามรอบ คือ รอบ 18.45 น., 20.30 น. และ 22.15 น.
http://www.theriverofkings.com

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ของสมาคมไฟฟ้าแสงแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมความรู้ ข่าวสารและข้อมูลผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่ประกอบธุรกิจทางด้านไฟฟ้าและการส่องสว่าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพรข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย พัฒนาส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า การพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ศิลปะ ในเรื่องแสงและการส่องสว่างในประเทศไทย พร้อมแนะนำจัดหาอุปกรณ์แสงสว่างและถามตอบปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการ
http://www.tiea.net

โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้
จัดตั้งขึ้นภายใน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อแก้ไขปัญหา โสเภณีเด็ก และ ต่อมาได้มี วัตถุประสงค์ ในการ แก้ปัญหา ยาเสพติด อีกด้วย โดยมีพื้นที่ดำเนินการที่ จังหวัดเชียงราย และ พะเยา ต่อมาได้ขยาย โครงการ ไปที่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ลำปาง มีกิจกรรมหลักของโครงการ 3 ประการ คือ โครงการ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ โครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา และ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
http://www.twtcmu.org

MSSRC
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong Sub-regional Social Research Center) แหล่งรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศิลป วัฒนธรรม ชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและการเมืองในแถบอินโดจีน
http://www.ubu.ac.th/~mssrc/html/index.php

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจน และ คนด้อยโอกาสในสังคมไทย
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ผลงานวิจัย ของโครงการ และ เป็นที่ แลกเปลี่ยนเรื่องราว เกี่ยวกับ ความยากจน ความขาดแคลน ความไม่เป็นธรรม ทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ของคนไทย ในยุคปัจจุบัน และ อนาคต เพื่อหาทาง สร้างสรรค์สังคม ที่ดีกว่าสำหรับ คนไทย ทุกคน
http://www.welfareforall.org

 Page [1]  
 
ดูดวง | ตั้งชื่อ | หางาน | งานราชการ | งานรัฐวิสาหกิจ | งานสถาบันศึกษา | งาน Part Time | ช่างภาพ |
   1999-2007 © Copyright Baanrak.com. All rights reserved. | เกี่ยวกับบ้านรัก | ลงโฆษณา |