หน้าแรก ดูดวง หาเพื่อนรู้ใจ คู่บ่าวสาว เลขเด็ด สารบัญเว็บ เว็บบอร์ด Chat ลงโฆษณา สมัครสมาชิก
  Web Site | Baanrak Web Directory
ค้นหา   
คำค้นยอดฮิต : เกมส์ ดูดวง สมัครงาน ฟังเพลง

หน้าหลัก

เพิ่มรายชื่อ

เว็บมาใหม่

เว็บมาแรง

เว็บแก้ไขล่าสุด

แจ้งลบ

แก้ไขเว็บ

( เพื่อความสะดวกในการ เพิ่มรายชื่อ กรุณาเข้าไปหมวดหมู่ที่ท่านต้องการก่อน และค่อยคลิกที่ ปุ่ม เพิ่มรายชื่อ ข้างบน ระบบจะจดจำหมวดหมู่ที่ท่านเลือกอัตโนมัติค่ะ )

การแพทย์ และอนามัย

สารบัญเว็บ>> การแพทย์ และอนามัย>> สารเสพติด

เรียงลำดับตามชื่อเว็บ | เรียงลำดับตาม url | เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด

 เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด
 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
หนึ่งในหน่วยงานของกรมสุขภาพจิต แสดงรายชื่อสถาบันโรงพยาบาลในสังกัด วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
http://www.dmhweb.dmh.go.th/centerdrug

noyaba.com ไม่เอายาบ้า
ข้อมูลเกี่ยวกับยาบ้า ประเมินตนเองว่าติดยาประเภทไหน มีเรื่องราวของผู้ที่เคยติดยา หน่วยงาน
http://www.noyaba.com

Anti Dope แอนตี้โดป
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติดที่สำคัญ ข่าวสารยาเสพติด แนะนำผลงานต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ฯ
http://www.antidope.net

พลังแผ่นดิน
โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน กองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ข้อมูลที่มาของโครงการ
http://www.plpd.org

สมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
ข้อมูลของสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
http://www.aspacngo.org

โทแบคโกฟรีเอเชียดอทเน็ต
เว็บไซต์เกี่ยวกับการรณรงค์และควบคุมการสูบบุหรี่ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นความร่วมมือ
http://www.tobaccofreeasia.net

Pure Heart ชมรมหัวใจไร้สาร ต่อต้านยาเสพติด
ให้คำปรึกษา ปัญหายาเสพติด ในรูปแบบต่าง เพื่อเยาวชนไทย ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด การปฏิเสธยาเสพติด
http://www.pureheart.in.th

Drug Care ดรักแคร์
ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ขั้นตอนการรักษา สถานที่บำบัดรักษา มีห้องสนทนาสำหรับผู้ติดยาไว้เข้ามาพูดคุย
http://www.drugcare.net

To Be Number One : ทูบีนัมเบอร์วัน
ข้อมูลโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
http://www.tobenumberone.com

ศูนย์ข้อมูลวัตถุเสพติด
รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีข้อมูลระบุถึงชื่อยาเสพติด ชื่อทางการค้า
http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_narcotic

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ที่ให้บริการขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด แนะนำศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน
http://www.dms.moph.go.th/mdtc/mdtc

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ประวัติ ทำเนียบผู้บริหาร สารจากผู้อำนวยการ โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบำบัด
http://www.sdtc.go.th

ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
รวบรวมและนำเสนอข้อมูล งานวิจัย บทความและหนังสือเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันรักษา จากนักวิจัย
http://nctc.oncb.go.th

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวบรวมความรู้ ข่าวสาร การประชุมทางวิชาการ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงวิชาการสารเสพติด การตรวจหาสารเสพติด
http://www.sri.cmu.ac.th/~nsac

สถาบันธัญญารักษ์
โรงพยาบาลรัฐบาลให้บริการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท และเป็นสถาบันวิชาการที่เผยแพร่ถ่ายทอด
http://www.thanyarak.go.th

สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีน
บทประทานสัมภาษณ์ พระกรณียกิจ และพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
http://www.tucar.or.th

เครือข่ายวิชาการ วิจัย และข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ภาคใต้ โครงสร้างองค์กร คณะทำงาน สมาชิกเครือข่าย
http://www.psu.ac.th/substance/index.html

โนนะคลับ
คลับของคนรุ่นใหม่ ไม่นะ!...เหล้าบุหรี่ สำหรับคนรุ่นใหม่ มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการเลิกเหล้า บุหรี่
http://www.nonaclub.com

ทำไมต้องสูบบุหรี่ : Y Smoking
ข้อมูลภายในของอุตสาหกรรมบุหรี่ โทษของการสูบบุหรี่และผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง
http://www.ysmoking.com

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง (ศ.ปป.ส.นปข.)
ประวัติความเป็นมา ภารกิจ พื้นที่รับผิดชอบ กองบัญชาการ ผู้บังคับบัญชา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ
http://www.navy.mi.th/mrou

เด็กไทยหัวใจไร้สาร
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพย์ติดอย่างครบถ้วนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ประกอบกับการออกแบบให้ดูน่าสนใจแก่เยาวชน
http://www.thaiantidrug.cjb.net

โครงการ DNA (Drink No Alcohol ) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์
มีจุดประสงค์เพื่อต้องการสร้างทัศนคติที่ดีในเยาวชนไทยวัยรุ่น ให้ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
http://www.aboutdna.net

กองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างการดำเนินงาน บุคลากร บริการ ศูนย์ศึกษาชีวิต บริกา...
http://203.155.220.217/office/doh/daptd/index.htm

มหันต์ภัยยาเสพติด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อสังเกตุสำหรับผู้ติดยาเสพติด
http://www.geocities.com/mungsanti1967

มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด บทความด้านบุหรี่
http://www.saf.or.th

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคสุราระดับชาติ
http://www.cas.or.th

ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
แนะนำโครงการฝากลูกไว้กับนายอำเภอ ในเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรม รายละเอียดนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพต...
http://www.geocities.com/banthaenwittaya

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี (บ้านปากน้ำ )
ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ รายงานผลงานและกิจกรรม เป็นแหล่งข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
http://www.sasuk12.com/center/indexdrug.htm

สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานกดีที่สำคัญ ๆ ของสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด
http://www.ntc.ago.go.th

stopdrunk.com สต๊อบดรังค์ดอทคอม
โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชน ทำสิ่งดีๆ
http://www.stopdrunk.com

 Page [1]  
 
ดูดวง | ตั้งชื่อ | หางาน | งานราชการ | งานรัฐวิสาหกิจ | งานสถาบันศึกษา | งาน Part Time | ช่างภาพ |
   1999-2007 © Copyright Baanrak.com. All rights reserved. | เกี่ยวกับบ้านรัก | ลงโฆษณา |