หน้าแรก ดูดวง หาเพื่อนรู้ใจ คู่บ่าวสาว เลขเด็ด สารบัญเว็บ เว็บบอร์ด Chat ลงโฆษณา สมัครสมาชิก
  Web Site | Baanrak Web Directory
ค้นหา   
คำค้นยอดฮิต : เกมส์ ดูดวง สมัครงาน ฟังเพลง

หน้าหลัก

เพิ่มรายชื่อ

เว็บมาใหม่

เว็บมาแรง

เว็บแก้ไขล่าสุด

แจ้งลบ

แก้ไขเว็บ

( เพื่อความสะดวกในการ เพิ่มรายชื่อ กรุณาเข้าไปหมวดหมู่ที่ท่านต้องการก่อน และค่อยคลิกที่ ปุ่ม เพิ่มรายชื่อ ข้างบน ระบบจะจดจำหมวดหมู่ที่ท่านเลือกอัตโนมัติค่ะ )

องค์กร

สารบัญเว็บ>> องค์กร>> รัฐวิสาหกิจ

เรียงลำดับตามชื่อเว็บ | เรียงลำดับตาม url | เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด

 เรียงลำดับตามการเข้ามาล่าสุด
 
โทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูล ผู้บริหาร ประวัติ ข่าว และ ประกาศ สินค้า และ บริการ พื้นที่พร้อมบริหาร ผลิตภัณฑ์ และ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของ โทรศัพท์ จังหวัดจันทบุรี
http://www.telephonechan.com

โทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี
ข้อมูลด้าน การบริการลูกค้า ความเคลื่อนไหว ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ใน ระบบโทรคมนาคม ของไทย การใช้งาน โทรศัพท์พื้นฐาน กระทู้ถามตอบ เรื่องการใช้ โทรศัพท์
http://totchan.thethai.net

โครงการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ
โครงการที่นำเอาระบบ คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการ ให้บริการแก่ประชาชน ที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อให้ได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว ขึ้น สามารถ ใช้บริการ ได้ทุกบริการในช่องเดียว
http://www.geocities.com/SiliconValley/Garage/7739

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
The Telephone Organization of Thailand
http://www.tot.or.th

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ออป. หน่วยงาน ที่ปลูกสร้างสวนป่า และ อนุรักษ์ ทรัพยากร ป่าไม้ อนุรักษ์ช้างไทย
http://www.fio.or.th

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร ผู้บริหาร ภารกิจของ อ.ส.ค. เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และ วิธิการเข้าสู่ อาชีพ การเลี้ยงโคนม
http://www.moac.go.th/struct_dpo.htm

องค์การสะพานปลา
รายชื่อ และ สถานที่ตั้ง หน่วยงาน องค์การสะพานปลา ข้อมูล ประวัติความเป็นมา คณะผู้บริหาร ภารกิจ และ หน้าที่ ผังบริหาร และ แบ่งส่วนงาน โครงการที่สำคัญ ศูนย์เครื่องมืออุปกรณ์ กู้ภัยทางทะเล
http://www.moac.go.th/struct_fishmkt.htm

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์การ ภาระกิจ และ หน้าที่ คณะผู้บริหาร โครงสร้างของ อ.ต.ก. และ กิจกรรมหลัก
http://www.moac.go.th/struct_mof.htm

องค์การตลาด
ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ การจัดองค์การ และ การดำเนินงาน ในปัจจุบันของ องค์การตลาด ซึ่งเป็น หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวง มหาดไทย
http://www.mo.moi.go.th

องค์การคลังสินค้า (อคส.)
องค์กร ที่มีหน้าที่ รับซื้อพืชผลการเกษตร ของเกษตรกร จัดหา สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในการครองชีพ มาจำหน่าย รับฝาก - จำนำ สินค้าการเกษตร ประวัติหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร ทำเนียบผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ การดำเนินกิจการ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข่าวความเคลื่อนไหว ในหน่วยงาน
http://www.moc.go.th/thai/pwo

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
แนะนำองค์กร แผนงาน ประวัติ และ ให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับ บริการเดินรถ
http://www.bmta.co.th

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อมูล ข่าวสาร ของ สำนักงาน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
http://www.tisi.go.th

สภาแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แห่งประเทศไทย (สลท.)
เว็บไซต์ การพัฒนา EDI ใน ประเทศไทย ข้อมูล ผู้ให้บริการ EDI ในประเทศไทย
http://www.nectec.or.th/bureaux/tedic

ฝ่ายโทรศัพท์ภาคตะวันออก (ภท.5)
บริการ โทรศัพท์ ในพื้นที่ ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ของ ทศท. (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว) ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสาร ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ ถามยอดค่าใช้จ่าย รับจองโทรศัพท์ และ บริการต่างๆ
http://pt5.hypermart.net

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กฟผ.
รวมกิจกรรม ข่าวสาร โครงการ ภารกิจต่างๆ รายงานผล การดำเนินงาน โครงการต่างๆ ของ กฟฝ.
http://pr.egat.or.th

ฝ่ายซื้อไฟฟ้าในประเทศ (ฝซน.)
ประวัติความเป็นมา การดำเนินงานของโครงการ ผู้ผลิตรายเล็ก (SPP) และ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (IPP) ซึ่งเป็นโครงการที่ รัฐบาล ได้มี นโยบายสนับสนุน ให้เอกชนเข้ามามีบทบาท และ ร่วมลงทุน ใน การผลิต ไฟฟ้า และ จำหน่ายไฟฟ้า
http://www.egat.or.th/dppd

ฝ่ายซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ (ฝซต.)
ข้อมูล ผลการดำเนินงาน โครงการต่างๆ เช่นโครงการ เทิน-หินบุน ห้วยเฮาะ น้ำเทิน 2 น้ำงึม 2 น้ำงึม 3 ลิกไนต์หงสา เซเบียน-เซน้ำน้อย เซคามาน 1 รายงานความก้าวหน้า แผนที่โครงการ งาน รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศพม่า รับซื้อ ไฟฟ้า จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน รับซื้อไฟฟ้า กับ ประเทศมาเลเซีย
http://www.egat.or.th/fppd

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
หน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ปฏิรูป การใช้ ทรัพยากร ป่า อย่างคุ้มค่า และ คุ้มประโยชน์ ส่งเสริมให้ ประชาชน ใช้ไม้อย่างคุ้มค่า และ ภารกิจหลัก คือ การผลิตสินค้า จาก อุตสาหกรรมไม้
http://www.moac.go.th/struct_wood.htm

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
Thai Maritime Navigation Co.Ltd
http://www.tmn.co.th

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ ของ บริษัท รวมเว็บไซต์ สายการบิน ต่างๆ
http://www.aerothai.or.th

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ให้บริการ ควบคุมระบบ การจราจร ทางอากาศ ทุกเส้นทาง ในประเทศไทย รวมถึงเป็น ศูนย์ข้อมูล และ ให้บริการด้าน การสื่อสาร และ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ การควบคุมจราจรทางอากาศ
http://www.aerothai.com

บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งใหม่ จำกัด
Second Bangkok International Airport
http://www.bangkokairport.org

บริษัท ขนส่ง จำกัด
ข้อมูล ประวัติความเป็นมา ภารกิจ ของ บขส. โครงสร้างองค์กร มาตรฐาน รถโดยสาร สถานีขนส่ง บริษัทรถร่วม ตารางเดินรถ
http://www.traco.motc.go.th

บริษัท การบินไทย จำกัด
Thai Airways International Ltd.
http://www.thaiair.com

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้ได้รับสินเชื่อ จาก สถาบันการเงิน จำนวนมากขึ้น โดยทำหน้าที่ ค้ำประกัน สินเชื่อ ในส่วนที่ ขาดหลักประกัน แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม ข้อมูล โครงสร้าง หน้าที่ กิจกรรม บริการ หลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ และ ขั้นตอนการใช้บริการ
http://www.sicgc.or.th

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคาร ประวัติ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ดัชนีธุรกิจ บริการ และ สาขาของ ธนาคาร
http://www.ktb.co.th

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้า ข่าวสารกฟผ. การประกวดราคาขาย และ การประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง
http://www.egat.or.th

การไฟฟ้านครหลวง
หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวง มหาดไทย ข้อมูลหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดแบ่งฝ่าย และ หน่วยงาน
http://www.mea.or.th

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
แนะนำองค์กร แผนงาน โครงการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับบริการ โทรคมนาคม และ ไปรษณีย์
http://www.cat.or.th

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประวัติ ความเป็นมา ผู้บริหาร โครงการ รถไฟฟ้ามหานคร แผนที่ เส้นทาง ค่าโดยสาร มาตรการป้องกันภัย กฎหมาย ชวนรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ เรื่องน่าสนใจมากมาย
http://www.mrta.or.th

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปตท. เป็นองค์กรด้าน พลังงาน ของชาติ ประกอบธุรกิจ ปิโตรเลียม และ ธุรกิจต่อเนื่อง อย่างครบวงจร โดยใส่ใจ คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ มุ่งมั่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ บริการชั้นเลิศ ภายใต้ การบริหาร การจัดการ ตาม มาตรฐานระดับสากล
http://www.ptt.or.th

การประปาส่วนภูมิภาค
เว็บไซต์ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ การประปา ส่วนภูมิภาค
http://www.pwa.thaigov.net

การประปานครหลวง
ประวัติความเป็นมา ของ การประปา รายละเอียด การให้บริการ การขอติดตั้งประปาใหม่ อัตราค่าน้ำประปา การชำระเงิน ค่าน้ำประปา, พื้นที่ให้บริการ การใช้น้ำ ตลอดจนถึง วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด และ อื่นๆ
http://www.mwa.or.th

www.frit.or.th มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.frit.or.th มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล
http://www.frit.or.th

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
ไม่มีสมาชิก ไม่มี สร.รฟท. ไม่มี สร.รฟท. ไม่มีความเป็นธรรม
http://www.srut.info

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ข้อมูล ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเทพ เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ และ ภูเก็ต ตารางการบิน และ ขั้นตอนต่างๆ สำหรับ ผู้โดยสารขาเข้า
http://www.airportthai.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค
ข้อมูลทั่วไปของ กปภ. ประวัติ คณะผู้บิรหาร ผังองค์กร แผนที่ การแบ่งเขตบริหาร ข่าวบริการ แจ้งข่าวร้องทุกข์ ข้อมูลสำคัญ ทาง สถิติ ข้อมูลด้าน การปฏิบัติงาน รายเดือน ประจำปี
http://pwa.thaigov.net

องค์การจัดการน้ำเสีย
สังกัด กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ คณะกรรมการ น้ำ และ น้ำเสีย ผลกระทบของน้ำเสีย หลักการกำจัดน้ำเสีย หลักการป้องกัน มลพิษทางน้ำ มาตรฐานน้ำทิ้ง เขตพื้นที่รับผิดชอบ และ กฎหมาย น่ารู้
http://www.wma.or.th

คุรุสภา
ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน การบริหารงาน รายละเอียด เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพครู เครือข่ายองค์กร วิชาชีพ ข้อมูล ข้อสนเทศ ข่าวสารคุรุสภา พระราชบัญญัติ วิชาชีพครู, ครู ทุกคนต้องเป็น สมาชิก ของคุรุสภา
http://www.moe.go.th/webkuru

ทีออท TOTเขตโทรศัพท์ภาคใต้ที่ 2
เสนอข่าวสารบริการพิเศษของเขตโทรศัพท์ภาคใต้ที่ 2 สินค้าใหม่ และ บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
http://www.tot.hatyaicity.com

ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานฝ่ายช่าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ งาน บริการ ผลงาน ความสามารถ ของ คนไทย ทางด้าน วิศวกรรมอากาศยาน
http://www.thaitechnical.com

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์กร ภาระกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการองค์กร และ โครงการที่สำคัญ
http://www.thailandrubber.thaigov.net

องค์การสะพานปลา
ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ ของ ประเทศไทย ข้อมูล ข่าวสาร และ ราคาสินค้าสัตว์น้ำ ประวัติขององค์กร กฎระเบียบ โครงการ ผลการดำเนินงาน และ ข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.fishmarket.cjb.net

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
ประวัติสหกรณ์ โครงสร้าง คณะกรรมการ รายงาน บริการกิจกรรม ข่าวสาร ของ สหกรณ์
http://www.sahakorntrc.com

EGAT Transmission System Engineering
ประวัติ ความเป็นมา ข่าวสาร งานโครงการ และ กิจกรรม ของหน่วยงาน
http://www.egat.or.th/tseb

การปิโตรเคมีแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับ การปิโตรเคมีแห่งชาติ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง การบริหารงาน กิจกรรม และ ข่าวสาร ต่างๆ
http://www.npc.co.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริหารงาน การไฟฟ้า ควบคุม และ ให้คำแนะนำแก่ สำนักงานการไฟฟ้า ต่างๆ ในสังกัด
http://www.pea.or.th

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท)
รวบรวมข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง บนอินเทอร์เน็ต โดยองค์การสื่อมวลชนแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
http://www.mcot.net

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดแบ่ง หน่วยงาน การแบ่งหน่วยงาน ระดับฝ่าย หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวง มหาดไทย
http://www.eta.or.th

การรถไฟแห่งประเทศไทย
แนะนำ การให้บริการ โครงการที่สำคัญ การแก้ปัญหา ข่าวสาร และ เรื่องน่ารู้ ของ การรถไฟ แห่งประเทศไทย
http://www.srt.motc.go.th

 Page [1] 2 | Next | Last 
 
ดูดวง | ตั้งชื่อ | หางาน | งานราชการ | งานรัฐวิสาหกิจ | งานสถาบันศึกษา | งาน Part Time | ช่างภาพ |
   1999-2007 © Copyright Baanrak.com. All rights reserved. | เกี่ยวกับบ้านรัก | ลงโฆษณา |