ดูดวง ตั้งชื่อ ชื่อมงคล


ตั้งชื่อ
 
ในสมัยโบราณมีหลักการตั้งชื่อให้เป็นศิริมงคลแก่เจ้าของชื่อที่เรียกว่าทักษา สำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้บุตรหลานมีชื่อที่เป็นมงคลเช่นกัน ทางทีมงานจึงรวมรวม ชื่อ ที่ดี เป็นศิริมงคลมาให้ท่านเป็นแนวทางในการ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา ซึ่งจะแบ่งตามวันเกิดเช่นวัน อาทิตย์ เสาร์ เป็นต้น สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน

สำหรับการ ตั้งชื่อ นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น


กรุณาเลือก
เพศ    วัน


แสดงรายชื่อ ตั้งชื่อ
 
ตั้งชื่อคำอ่านความหมาย
จันทรวรรณจัน - ทะ - ระ - วันมีผิวผรรณอันเปล่งปลั่ง
โชติรสโชด - ติ - รดแก้ววิเศษที่มีรัศมีรุ่งเรือง
ทินประภาทิน - นะ - ประ - พาแสงแห่งวัน แสงแดด
นีลุบลนี - ลุ - บนดอกบัวขาว
ปิ่นสุดาปิ่น - สุ - ดาหญิงผู้เป็นยอด
แพรวโพยมแพรว - พะ - โยมงามวับวาวดุจท้องฟ้าสูงเด่น
พิมพ์วิภาพิม - วิ - พารูปงาม
ภูสุดาพู - สุ - ดาธิดาแห่งแผ่นดิน คือ นางสีดา
ศุภรดาสุ - พะ - ระ - ดาขาวสะอาด
โศจิรัตน์โส - จิ - รัดสุกใสดุจดวงมณีสูงค่า
สุธาสินีสุ - ทา - สิ - นีผู้กินอาหารทิพย์ คือ เทวดา
หริณโรจน์หะ - ริน - โรดนัยย์ตางามดั่งตากวาง
ยุพเรศยุบ - พะ - เรดธิดากษัตริย์ หญิงสาว
ยโสธรายะ - โส - ทะ - ราผู้ทรงยศ
รัชนีรมณ์รัด - ชะ - นี - รมดวงจันทร์
รัตมณีรัด - ตะ - มะ - นีแก้วสีแดง คือ ทับทิม
ราชาวดีรา - ชา - วะ - ดีไม้ประดับชนิดหนึ่ง พลอยสีฟ้า
ลดาวัลย์ละ - ดา - วันไม้เลื่อยชนิดหนึ่ง กลิ่นหอม
ลลิตาละ - ลิ - ตาน่ารัก น่าเอ็นดู ละมุนละม่อม
วรพนิตวอ - ระ - พะ - นิดหญิงผู้ประเสริฐ
 
 Page 1 [2] 3 | First | Prev| Next | Last


สำหรับการ ตั้งชื่อ

นอกจากใช้หลักทักษา ยังมีอีก 4 ศาสตร์ ที่ควรพิจารณาเพื่อให้ชีวิตดียิ่งๆขึ้น คือ เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตามอญ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น


     

ศาสตร์แห่งการ ตั้งชื่อ อาศัยหลายศาสตร์ช่วยใน การตั้งชื่อ ซึ่งเป็นทั้งศาสคร์และศิลป์

ตั้งชื่อ

เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีที่สุด ซึ่งมีศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1. เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ ที่มีอายุนับพันปี ตั้งแต่สมัยกลุ่มชนเผ่าบาบิโลเนียน

2. มหาทักษา เป็นศาสตร์ ที่ดูตัวอักษรกาลกีณี ซึ่งเป็นที่นิยมในบ้านเรามากที่สุดแขนงหนึ่ง

3. อายตนะ 6 เป็นศาสตร์ที่ดูกำลังดาว

4. ตุ๊กตามอญ เป็นศาสตร์การตั้งชื่อของชาวมอญ ช่วยให้ชีวิตดีตลอดยิ่งขึ้นไป

ตั้งชื่อ ที่ใช้ศาสตร์เหล่านี้ในการ ตั้งชื่อ ก็จะได้ชื่อที่ ดีที่สุดสำหรับท่าน
ฤกษ์ มงคล ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อบริษัท เดือนตุลาคม 2560

วันพุธ ที่ 11 ต.ค. 2560 . เวลา 14:0 -17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 12 ต.ค. 2560 . เวลา 8:00-12:25 น. (เทวีฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 20 ต.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 23 ต.ค. 2560 . เวลา 11:28-17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันอังคาร ที่ 24 ต.ค. 2560 . เวลา 8:00-13:47 น. (สมโณฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 30 ต.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (เทวีฤกษ์)

ฤกษ์ มงคล ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อบริษัท เดือนพฤศจิกายน 2560

วันพฤหัส ที่ 02 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 10 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-17:26 น. (ราชาฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 11 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-16:7 น. (สมโณฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ย. 2560 . เวลา 15:3-17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 13 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-14:13 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 16 พ.ย. 2560 . เวลา 14:24-17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 17 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-15:24 น. (เทวีฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันอังคาร ที่ 28 พ.ย. 2560 . เวลา 10:58-17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันพุธ ที่ 29 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-11:31 น. (ราชาฤกษ์)
วันพุธ ที่ 29 พ.ย. 2560 . เวลา 11:31-17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 30 พ.ย. 2560 . เวลา 8:00-11:32 น. (สมโณฤกษ์)

ฤกษ์ มงคล ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อบริษัท เดือนธันวาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 01 ธ.ค. 2560 . เวลา 11:4-17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 02 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-10:14 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันอังคาร ที่ 05 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 16 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันอังคาร ที่ 19 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 23 ธ.ค. 2560 . เวลา 15:57-17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 24 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันพุธ ที่ 27 ธ.ค. 2560 . เวลา 8:00-17:00 น. (สมโณฤกษ์)


ดูดวงบ้านรัก

ดูดวงบ้านรัก แม่นๆ ให้บริการ ดูดวงออนไลน์มากกว่า 15 ปี เชิญ ดูดวงปี 2560 ซึ่งรับประกันความแม่นยำได้เป็นอย่างดี จากโหราจารย์ชื่อดังหลายท่าน และ ดูดวงหลากหลายเช่น กราฟชีวิต ดวงจากบัตรประชาชน ลักษณะเนื้อคู่เป็นต้น
ดูดวง ตั้งชื่อ มงคล
ตั้งชื่อ มงคล
สำหรับคนเกิดในวันต่างๆ ตามแนว มหาทักษา
ดูดวง วัดระดับความรัก
วัดระดับความรัก
คุณกับเขา เข้ากันได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบ
ดูดวง ฤกษ์ขอความรัก
ฤกษ์ขอความรัก
คบกันมานานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเหมาะที่จะบอกความรัก
ดูดวง กราฟชิวิต รายเดือน
ดูดวง กราฟชิวิตรายเดือน แม่นมาก อยากรู้วันไหนดวงขึ้น ดวงตก คลิกที่นี้จ้า
ดูดวง เซียมซี
เสี่ยงเซียมซี 
การเสี่ยงเซียมซี เป็นโหราศาสตร์อันเก่าแก่แขนงหนึ่ง โดยนำมาเขียนเป็นบทร้อยกรองเพื่อให้จดจำได้ง่าย
ดูดวง ปฏิทิน
ปฏิทิน หมื่นปี
ปฏิทินหมื่นปี เป็นการแปลงวันเดือนปีทาง สุริยคติ (สากล) ไปเป็นวันทางจันทรคติ(ไทย)
ดูดวง บัตรประชาชน แม่นมาก
ดูดวงบัตรประชาชน
กรุณาใส่เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนมี 13 ตัว
ดูดวง ตำราดูเศษพระจอมเกล้า
ตำราดูเศษพระจอมเกล้า
เป็นตำราเก่าแก่ที่ใช้ตัวเลขมาคำนวณ
ดูดวง ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์ ขอแต่งงาน
ดูดวง ตำรา สตรีลักษณะ
ตำรา สตรีลักษณะ
สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป
ดูดวง ตำรา บุรุษลักษณะ
ตำรา บุรุษลักษณะ
สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป
ดูดวง ดูดวงรถ ฤกษ์ออกรถ
ดูดวงรถ ฤกษ์ออกรถ
ถ้าอยากรู้สีรถถูกโฉลก ฤกษ์ออกรถ เวลาออกรถ
ดูดวง ทำนายนิสัยจาก สัตว์เลี้ยงที่ชอบ
ทำนายนิสัยจาก
สัตว์เลี้ยงที่ชอบ
ดูดวง ราศีบอกลักษณะ
ราศีบอกลักษณะ
ดวงตามราศี ทั้งดวงหนุ่ม และดวงสาว แยกตามราศี
ดูดวง ดวงสมพงษ์
ดวงสมพงษ์
ป้อนอายุของคุณและแฟน
ดูดวง เนื้อคู่
ตามหาเนื้อคู่
ไม่เจอซักที อยากรู้ว่าเขาอยู่ทีไหน
ดูดวง ลักษณะเนื้อคู่
ลักษณะเนื้อคู่
อยากรู้ว่าเนื้อคู่คุณจะมีลักษณะเช่นไร?
ดูดวงจาก เวลาเกิด ใส่เวลาเกิด
ดูดวงจากเวลาเกิด
อยากรู้คุณมีบุคคลิกอย่างไรตามเวลาเกิด
ดูดวง ปีชง 2560
ปีชง 2560และวิธีแก้ชง
เสริมดวงชะตา
ดูดวง ดูราศีแบบจีน
ดูราศีแบบจีน
พื่อนๆมาดู ดวงจีน แม่นๆ ตามตำรา จีน กันเถอะ
ดูดวง ฤกษ์แต่งงาน
ฤกษ์แต่งงาน
เดือนที่เหมาะแก่การ แต่งงาน
ดูดวง ลักษณะร้ายของคุณ
ลักษณะร้ายของคุณ
มาดูว่าคุณร้ายตรงไหน
ดูดวง ฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ย
ตำแหน่งเตียงนอน
ดูดวง คุณเป็นสาวสีอะไร
คุณเป็นสาวสีอะไร
สำหรับสาวๆ ก็เอาไว้ดูสิ ว่าตัวเองเป็นสาวสีอะไร
ดูดวง ไม้มงคล
ไม้มงคล
ประจำวันเกิด และคำทำนาย
ดูดวง วัตถุมงคล
วัตถุมงคล
เสริมดวงชะตา
ดูดวง ทั้งหมด